0%

خط مشی کیفیت

شرکت

همراهان نور شبکه

 

شرکت نورشبکه با هدف جلب رضايت ذينفعان شركت شامل مشتريان، سهامداران و كاركنان شركت و بهبود مستمر در اثربخشي سيستم مديريت كيفيت، خط‌مشي كيفي خود را براساس الزامات استاندارد ISO 9001:2008 به شرح زير اعلام مي‌دارد:

-بهبود مستمر سيستم‌ها و فرآيندها و ارتقاي بهره‌وري شركت با محوريت فن‌آوري اطلاعات.

-بهبود مستمر فرآيندها از طريق استفاده از راه‌هاي جديد و بكارگيري دانش نوين و استانداردهاي فني و مهندسي.

-توجه به مشتريان، ضامن بقا و مهمترين عامل پيشرفت شركت بوده و شناسايي و درك صحيح از نيازها و انتظارات آن ها و ارائه خدمات مطلوب هدف اصلي و پايدار شركت مي‌باشد.

-كسب رضايت مشتريان از طريق انجام به موقع تعهدات و ارائه بهينه خدمات.

-ارتقاء مستمر سيستم‌هاي فروش و تضمين طراحي و اجرا به منظور تأمين حداكثر رضايت مشتريان.

-ارتقاي سطح دانش و مهارت و توسعه قابليت‌هاي منابع انساني مورد نياز به عنوان با ارزش‌ترين سرمايه شركت.

-ارتقاي سطح مديريت كارفرمايي و بهبود كيفيت خدمات ارائه شده توسط مشاوران و پيمانكاران در مطالبه،‌ اجرا و نظارت بر طرح ها.

-ايجاد فضاي رقابتي و فرصت برابر براي مشاوران و پيمانكاران جهت انعقاد قرارداد و مشاركت و همكاري در مطالعه و اجراي طرح ها.

-مطالعه و اجراي پروژه‌ها با توجه به استانداردهاي مديريت پروژه و مديريت كيفيت و با تأكيد بر كاهش زمان اجراي پروژه‌ها و تحقق كيفيت طراحي و اجرا براساس استانداردها و خدمات فني مورد نظر در چارچوب هزينه‌هاي تعيين شده.

-توجه به دانش فني در عرصه تأسيسات مكانيكي و برقي با محوريت صرفه‌جوئي در مصرف انرژي.